Παιδί

Πάνω από 1.000.000 ευρώ για αναβάθμιση Παιδικών Χαρών στη Μεσσηνία-Πόσα παίρνει κάθε Δήμος

Το ποσό του 1.288.000 ευρώ θα λάβουν συνολικά οι 6 δήμοι της Μεσσηνίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις παιδικές χαρές τους παρέχοντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά.

Συγκεκριμένα σε κάθε Δήμο της Μεσσηνίας θα διατεθούν τα ποσά ως εξής:

Συνολικά θα διατεθούν για όλη τη χώρα 70.000.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών.

Να σημειώσουμε εδώ ότι στον Δήμο Καλαμάτας από τις 41 παιδικές χαρές που διαθέτει, οι 28 έχουν αναβαθμιστεί και πιστοποιηθεί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, “με τα χρήματα αυτά θα ανακατασκευασθεί η μεγάλη παιδική χαρά στο βόρειο τμήμα του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων και θα αντιμετωπισθούν τα ζητήματα εκσυγχρονισμού του δημοτικού φωτισμού σε όλες τις παιδικές χαρές, όπως απαιτείται από την πιστοποίηση. Θα καταβληθεί προσπάθεια να συζητηθεί το θέμα αυτό και να ληφθεί απόφαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου”.

Σε γενικές γραμμές πάντως, υπάρχει έλλειψη σε παιδικές χαρές στους δήμους της Μεσσηνίας, ενώ οι περισσότερες δεν είναι πιστοποιημένες, ούτε έχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Κάποιες πλέον δεν χρησιμοποιούνται καθώς είναι σε κακά χάλια, ενώ κάποιες άλλες περιμένουν ακόμα την πιστοποίηση.

Είναι αλήθεια ότι μετά τα σοβαρά ατυχήματα παιδιών, ακόμα και θανάτους σε παιδικές χαρές, όλοι οι Δήμοι υποχρεώθηκαν να τις αναβαθμίσουν και να τις πιστοποιήσουν. Κάποιες έκλεισαν τελείως ως επικίνδυνες, ενώ κάποιες άλλες θα επαναλειτουργούσαν υπό την προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού τους και της τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος. Οι περισσότεροι Δήμοι όμως δεν είχαν τα απαιτούμενα κονδύλια γι’αυτό, καθώς οι παιδικές χαρές έμπαιναν τελευταίες στη λίστα των προτεραιοτήτων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Πλέον είναι η “χρυσή” ευκαιρία για τους Δήμους να αξιοποιήσουν αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να δώσουν επιτέλους στα μικρά παιδιά ασφαλείς χώρους παιχνιδιού και διασκέδασης, που τόσο λείπουν.

Aναλυτικά:
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

OI ΔΗΜΟΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ)

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, επιδίωξη είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών. Η προαναγγελία της ενίσχυσης έχει ήδη γίνει δεκτή ιδιαίτερα θετικά από τους αιρετούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα κατορθώσουν να επαναλειτουργήσουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό Παιδικών Χαρών με τη βοήθεια της πολύπλευρης χρηματοδότησης και τις ουσιαστικές διαδικασίες που προβλέπονται.

Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που εκδίδεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», το οποίο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για το 2018.
Με τη συγκεκριμένη πρόκληση βρίσκονται πλέον στη διάθεση των δήμων συνολικά 180 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους και την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών.

Μαζί με τον «ΦιλόΔημο Ι», οι δράσεις του οποίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των δήμων συνολικά 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Ο «ΦιλόΔημος Ι» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 με δυνατότητα επέκτασης στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω έκτακτων αναγκών.

Επιμέλεια: Μαίρη Περδικέα

Πάνω από 1.000.000 ευρώ για αναβάθμιση Παιδικών Χαρών στη Μεσσηνία-Πόσα παίρνει κάθε Δήμος
To Top