Μπούζα: Ανάγκη στήριξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μπούζα: Ανάγκη στήριξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Ο πρωτογενής τομέας και η στήριξη των τυροκομικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι πρωταρχική ανάγκη στην πατρίδα μας.

Η αγωνία των κτηνοτρόφων για τις δυσχέρειες που ανακύπτουν από την αθρόα εισαγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, είναι μεγάλη και τυχόν παραβατικές συμπεριφορές που επηρεάζουν το προϊόν «φέτα ΠΟΠ», πρέπει να σταματήσουν. Οι αθρόες εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος από Βουλγαρία και Ρουμανία δημιουργούν συνθήκες αναπόφευκτης πτώσης των τιμών και στρεβλώσεις στην αγορά.

Μπούζα: Ανάγκη στήριξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας

Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πολιτείας όπως είναι ο ΕΛΟΓΑΚ και ο ΕΦΕΤ πρέπει να μην εφησυχάζουν, να παρακολουθούν τυχόν στρεβλώσεις στις τοπικές αγορές, να μεριμνούν για την παύση της αναρχίας στην αγορά και να προστατεύουν τους κτηνοτρόφους, τους τυροκόμους και το καταναλωτικό κοινό από παραπλανητικές σημάνσεις.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας. Οι πιέσεις στο προϊόν ΠΟΠ «φέτα», είναι συνεχείς και χρειάζεται ουσιαστική και ενεργή στήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, θέλοντας να συμβάλει στην εξομάλυνση κάποιων δυσχερειών διάθεσης του αιγοπρόβειου γάλακτος, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων τυροκομικών επιχειρήσεων και κτηνοτρόφων , όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και με καλή διάθεση από όλους, αναζητήθηκαν πρόσφορες λύσεις.

Καταλυτική παρέμβαση όμως στα όποια προβλήματα δυσχεραίνουν την ομαλότητα, επιβάλλεται να αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο Αγρ.Αν., διότι η στήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων μας, είναι επιβεβλημένη”.

Μπούζα: Ανάγκη στήριξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας και τυροκομίας
To Top