Ξεκίνησαν τα έργα ασφαλτόστρωσης στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Ξεκίνησε, με εργασίες φρεζαρίσματος του ασφαλτοτάπητα, η εργολαβία ασφαλτόστρωσης της Νέας Εισόδου Καλαμάτας. Το έργο, προϋπολογισμού 1.000.0000 ευρώ και τίτλο: «Συντήρηση-Βελτίωση-Αναβάθμιση ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας (τμήμα Καλαμάτα-Ασπρόχωμα-Μεσσήνη-Πύλος)», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Το έργο προβλέπει, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, εργασίες κατασκευής νέου τάπητα κυκλοφορίας καθώς και εργασίες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ξεκίνησαν τα έργα ασφαλτόστρωσης στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.