Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 50-65% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ 20.000-200.000 ΕΥΡΩ Η πρώτη Δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.