Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου

Η 20η φετινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 26η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη στις 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 26/09/2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Λήψη απόφασης για ίδρυση Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Μεσσήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»
Αποδοχή χρηματοδότησης
Εκδίκαση της ένστασης της εταιρίας «Β.ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ», αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016», κατά της 9546/22-6-2018 απόφαση έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ.
Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον Δήμο Μεσσήνης, το Δήμο Πύλου – Νέστορος και το Περιφερικό Ταμείο Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου : «Δρόμος Χατζή- Κρεμμύδια Δήμου Πύλου – Νέστορος Π.Ε. Μεσσηνίας» προϋπολογισμού 200.00€

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Έγκριση Άρσης κυκλοφορίας οχημάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης»
Προγραμματισμός Πρόσληψης ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2018 – 2019».
Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού – αξιολόγησης αποτελεσμάτων και διεξαγωγής συνεντεύξεων συμμετεχόντων
Κατάρτιση όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
Έγκριση εκδήλωσης 28 Οκτωβρίου στη Τ.Κ Ανάληψης με χρήση πολιτιστικού τέλους.
Έγκριση εκδηλώσεων Τ.Κ. Αβραμιού με χρήση πολιτιστικού τέλους.
Τροποποίηση απόφασης ΔΣ 352/2018 περί προγραμματισμού – εγκρίσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
Απολογισμός εκδηλώσεων πολιτιστικού καλοκαιριού 2018
Κατανομή ποσού σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 43897/24-8-2018 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές.

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου
To Top