ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δακοκτονία: Σε αυτά τα χωριά της Μεσσηνίας θα γίνουν την Πέμπτη ψεκασμοί

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την Πέμπτη 7/7/2022 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός Δακοκτονίας στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:
Κορώνης, Κρεμμυδίων, Παππουλίων, Βασιλιτσίου, Αβίας, Μ. Μαντίνειας, Μεσσήνης (Βαλτόραχη, Κουμαριές), Χρυσοκελλαριάς (Τσαπί) και Πύλας (Μπαλοδημαΐκα)

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζουμε στους βιοκαλλιεργητές ,να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Δακοκτονία: Σε αυτά τα χωριά της Μεσσηνίας θα γίνουν την Πέμπτη ψεκασμοί
To Top