Δακοκτονία 2018: Ποιες είναι οι 8 τοπικές κοινότητες Καλαμάτας που εξαιρούνται

Ελήφθη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας σχετικά με τη διενέργεια δακοκτονίας 2018 και εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό, ενώ ζητείται η ένταξη περιοχών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και τη σχετική γνώμη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων των Τοπικών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δακοκτονία 2018: Ποιες είναι οι 8 τοπικές κοινότητες Καλαμάτας που εξαιρούνται.