ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλάζει σε οκτάωρο, υπερωρίες, άδειες και απεργίες

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά προωθεί η κυβέρνηση, με σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του μήνα από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. 
Με βάση το προωθούμενο πλαίσιο, οι επιχειρήσεις αναμένεται να μπορούν να απασχολούν, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εργαζομένους έως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου εξαμήνου εξοφλούν τις επιπλέον δύο ώρες πέραν του οκταώρου με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας.
Παράλληλα, νομοθετείται η τηλεργασία με τη θεσμοθέτηση όρων και προϋποθέσεων για εργοδότες και εργαζομένους, όπως επίσης αλλάζει εκ βάθρων ο συνδικαλιστικός νόμος, ενώ θεσμοθετούνται το «Εργάνη IΙ» και η ψηφιακή κάρτα απασχόλησης για την online παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των
εργαζομένων. Για τους εργαζομένους νομοθετούνται η αύξηση των ημερών της άδειας πατρότητας και η χορήγηση επιπλέον γονικής άδειας έξι μηνών και στους δύο γονείς με αποδοχές τους δύο πρώτους μήνες από τον OΑΕΔ.
Οκτάωρο – υπερωρίες
Σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, κατά τη διευθέτηση, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για ένα έτος, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις 40 ώρες (για όσους εργάζονται με πενθήμερο οκτάωρο), ενώ με συνυπολογισμό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νόμιμων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Σημαντικά, επίσης, αναμένεται να αυξηθούν τα πλαφόν των νόμιμων υπερωριών σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σήμερα, το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης είναι 48 ώρες ανά εξάμηνο (90 ώρες το έτος), προκειμένου για εργαζομένους σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες του έτους στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.
Με το ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να καταργηθεί η σημερινή διάκριση μισθού και ημερομισθίου, μέτρο που θα συμπαρασύρει και τη σημερινή διάκριση αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Αναμένεται, επίσης, να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα του εργοδότη να αξιώνει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά να μισθοδοτείται, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν.
Ηλεκτρονική κάρτα και ψηφιακό ωράριο
Με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας του εργαζομένου που θα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι να καταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού και να διαβιβάζονται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου και θα διασταυρώνονται.
Γονική άδεια
Γονική άδεια για την ανατροφή παιδιού έξι μηνών δίνει και στους δύο γονείς σχετική ρύθμιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού του διάρκειας έξι μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής του. Οι δύο πρώτοι μήνες θα είναι πληρωμένοι από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι άνευ αποδοχών.
Απεργία με ηλεκτρονική ψηφοφορία
Καθιερώνεται η υποχρέωση των συνδικάτων να παρέχουν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας. Στο σχέδιο νόμου για πρώτη φορά σε Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο θα προβλέπεται, για τη λειτουργία του κράτους, η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας σε τομείς ζωτικής σημασίας. Έτσι, θεσμοθετείται τουλάχιστον 40% προσωπικό ασφαλείας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.

 

Αμαλία Κάτζου – Political

Τι αλλάζει σε οκτάωρο, υπερωρίες, άδειες και απεργίες
To Top