ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16 πυροφύλακες για 2μηνη απασχόληση στον Δήμο Καλαμάτας

ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ 24 ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Δεκαέξι εργάτες δίμηνης απασχόλησης (από 2 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2018), για την αντιμετώπιση εποχικών – κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας, προσελήφθησαν από το Δήμο Καλαμάτας με Απόφαση του Δημάρχου. Άμεσα θα προσληφθούν άλλοι 24.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας επισημαίνεται ότι, έργο των παραπάνω είναι η πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας, στις οποίες θα απασχολείται καθένας, με μέτρα και δράσεις πρόληψης όπως:

απομάκρυνση της αυξημένης βλάστησης με συνεχή καθαρισμό φυτικής γης (χορτάρια κ.λπ) σε όλους τους δημοτικούς χώρους, όπως δρόμους, κοιμητήρια, πλατείες, αλσύλλια και, γενικότερα, άρση των επικινδυνοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς

παρακολούθηση της περιοχής για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως χύδην εναπόθεση απορριμμάτων, εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο καθώς και η άμεση αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι 4, θα ειδοποιούνται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για πλήρη ετοιμότητα.

υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής με τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου για την καταστολή τυχόν πυρκαγιών, μετά από εντολή του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και δράσεων, θα γίνεται σε συνεργασία με τους Προέδρους / Εκπροσώπους κάθε Κοινότητας, τους εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.

Η παρουσία θα είναι καθημερινή, με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και θα υπογράφεται η έναρξη και η λήξη της εργασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

16 πυροφύλακες για 2μηνη απασχόληση στον Δήμο Καλαμάτας
To Top