10 εργάτες στη Δυτική Μάνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

10 εργάτες στη Δυτική Μάνη

Δέκα άτομα ως εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια μέσα στο Σεπτέμβριο, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Αυγούστου, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του δήμου.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Ω0Π6Ω9Χ-Ω93

10 εργάτες στη Δυτική Μάνη
To Top